2021 оны 5 дугаар сарын Хууль зүйн мэдээлэл

AKP хуулийн фирмийн зүгээс сар бүр бэлтгэн хүргэдэг "Хууль, эрх зүйн мэдээлэл"-ийг та бүхэнд хүргэж байна.

Энэхүү мэдээлэлд “Эх, олон хүүхэдтэй өрх толгойлсон эх, эцэгт тэтгэмж олгох тухай хууль”-д орж буй нэмэлт өөрчлөлт, Нийслэлийн төр, захиргааны байгууллагуудын ажлын цагийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай нийслэлийн засаг даргын захирамж зэрэг 2021 оны 5 дугаар сард шинээр батлагдсан, мөрдөгдөж эхлэсэн, хэлэлцэгдэж буй хууль, дүрэм, журмуудаас онцлон, танилцуулж байна.4 views0 comments