2021 оны 4 дүгээр сарын Хууль зүйн мэдээлэл


AKP хуулийн фирмийн зүгээс сар бүр бэлтгэн хүргэдэг "Хууль, эрх зүйн мэдээлэл"-ийг та бүхэнд хүргэж байна. Энэ удаагийн хууль зүйн мэдээлэлд Монгол улсын соёрхон баталсан олон улсын гэрээ, хэлэлцэгдэж буй хуулийн төсөл, үндсэн хуулийн цэцийн шийдвэр зэрэг мэдээллийг бэлтгэлээ.
0 views0 comments