2020 оны 12 дугаар сарын Хууль зүйн мэдээлэл

Бид энэ удаагийн Хууль зүйн мэдээлэлд энэ сард УИХ-аас баталсан чухал хуулиуд болон тогтоолууд, УИХ-аар хэлэлцэгдэж буй чухал хуулийн төслүүд, Засгийн газар болон бусад агентлагаас гаргасан чухал тогтоол болон энэ сард хэрэгжиж эхэлсэн хуулиудыг танилцуулж байна.

6 views0 comments