Компани байгуулж бизнес эрхлэх ба хувь хүнээр бизнес эрхлэх

Бизнес эрхлэхээр шийдсэн иргэдийн хамгийн түрүүнд нүүр тулдаг сонголт бол "Компани байгуулах уу, үгүй юу" гэдэг сонголт байдаг. Тиймээс AKP хуулийн фирмийн зүгээс компани байгуулж бизнес эрхлэх болон хувь хүнээр бизнес эрхлэх нь ямар ямар давуу болон сул талтай байдаг талаар дараах мэдээллийг бэлтгэн хүргэж байна.

Манай хуулийн фирм нь иргэн, хуулийн этгээдэд зориулан: 1. Шинэ компани, Төрийн бус байгууллага, Сан, Хоршоо, Төлөөлөгчийн газар, салбар байгуулах, зөвлөх 2. Аливаа компанийн охин компани, гадаадын хөрөнгө оруулалттай компани байгуулах, зөвлөх 3. Байгууллагын дотоод журмууд болон Хөдөлмөрийн гэрээ, үйл ажиллагааны бусад гол гэрээнүүдийг боловсруулах, хянаж засварлах зэрэг ажлыг хийж гүйцэтгэж байна.

Бидэнтэй холбогдох Утас: 9511-3680, 77041414 Мэйл: contact@akp.mn Вэб: www.akp.mn5 views0 comments