БЭЛЭН БАЙДЛЫН ЗЭРГИЙН ҮЕД ОЛОН НИЙТИЙГ ТӨӨРӨГДҮҮЛЭХ, ХУДАЛ МЭДЭЭ ТАРААХ НЬ ЯМАР ХАРИУЦЛАГАТАЙ ВЭ?

Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн дагуу Хэвлэл, мэдээллийн байгууллагаас эхлэн хувь хүмүүс сошиал медиагаар батлагдаагүй, нотлогдоогүй мэдээ, мэдээллийг тарааж, түгээхийг хориглосон нь бий.

Бид төрийн эрх бүхий байгууллагаас гаргасан албан ёсны мэдээ, мэдээллийг хүлээн авч, түгээх эрхтэй.

Худал, ташаа мэдээлэл тараах нь хуулийн хариуцлага ногдуулах үндэслэл болно.8 views0 comments